Školenia a semináre

Semináre ATLAS COPCO organizované PNEUNÁRADIE AC, s.r.o. sú rozdelené do dvoch samostatných skupín. Hlavný dôraz je kladený na odborný rast užívateľov náradia ATLAS COPCO.


1. Montážne náradie

Tento seminár ATLAS COPCO má za úlohu ujasnenie základných pojmov pri montáži. Po jeho absolvovaní budete vedieť správne navrhnúť najvhodnejšie náradie pre Vašu aplikáciu a jeho optimálne používanie. Ďalšou časťou tohto seminára ATLAS COPCO je meranie a kontrola uťahovacieho procesu. Počas seminára sa snažíme predovšetkým venovať Vašej problematike a konkrétnym aplikáciam vo Vašej prevádzke.


2. Náradie oddelujúce materiál

Patria sem náradia ako uhlové a priame brúsky, leštičky, vŕtačky, kladivá,... V tejto časti sa hlavne venujeme hygiene práce, vplyvu výkonu, hmotnosti a ergonómie náradia na výkon operátora, životnosti náradia ATLAS COPCO, vplyv správnej inštalácie na výkon a životnosť náradia ATLAS COPCO.


Fixné aplikácie
28
APR

14
APR

10.výročie založenia spoločnosti

Infolinka:
0911 253 515