AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR

ATLAS COPCO
prihlásenienákupný košík0,- €Fulltextové vyhľadávanie

Smart technológie v uťahovaní spojov

Evidencia výsledkov uťahovacieho procesu umožňuje vrátiť sa kedykoľvek ku detailom súvisiacim s uťahovaním daného spoja.VYTVORENÉ: 25.07.2022
Čoraz viac firiem eviduje výsledky uťahovacieho procesu v databáze svojho systému. Cieľom tejto evidencie je dohľadateľnosť informácií a ich spätné použitie v prípade poruchy či reklamácie. Kedykoľvek je potrebné, je možné sa vrátiť ku detailom súvisiacim s uťahovaním daného spoja.

Ak nastavenie zariadení pred procesom uťahovania nevykonáva certifikovaný špecialista, tak nie je možné garantovať správnosť nastavenia. Do procesu totiž vstupuje veľké množstvo parametrov a fyzikálnych veličín. Je potrebné nastaviť zloženie skrutkového spoja, definovať všetky jeho súčasti ako skrutka, podložka, typy materiálov atď.

Skrutkovač, ktorého súčasťou je smart technológia, vie následne tieto parametre vyhodnotiť a odhalí nepresnosti, absencie určitej zložky alebo rozdielnosti v materiáloch. Schopnosti smart technológie sú obrovské a sú veľkou výhodou pri všetkých spojoch, no pri životne dôležitých spojoch, ktorých porušenie ohrozuje životy ľudí, hrajú zásadnú úlohu.

Hlavný prínos smart technológie v uťahovaní spojov teda spočíva v schopnosti identifikovať nepresnosti a evidovať komplikované merania a informácie každého jedného utiahnutého spoja. Následne umožňuje jednoduchú identifikáciu konkrétnych záznamov o utiahnutí daného spoja a odhalenie problémov, ktoré nastali pri uťahovaní. Ak záznam obsahuje všetky informácie o spoji a jeho utiahnutí a potvrdí sa správnosť vykonanej operácie, tak dôvod akéhokoľvek momentálneho problému s daným spojom je potrebné hľadať niekde inde, nie v procese utiahnutia. Firma sa vyhne zbytočným nedorozumeniam a rastu nákladov.

Vyhľadávanie v záznamoch je jednoduché na základe vopred definovaných kritérií, napr. na základe QR kódu, ktorým možno spárovať konkrétny spoj, zariadenie, výrobok s konkrétnym záznamom o utiahnutí v databáze.

Smart technológia je prínosom aj z hľadiska ergonómie. Náradie s relatívne vysokým momentom, je veľmi ohľaduplné k obsluhe. Za pomoci softvéru a elektronického vyhodnotenia utlmí veľkosť reakčnej sily, ktorú by pracovník inak pocítil v podobe spätnej väzby.

Obrovskou výhodou je, že skrutkovače je možné použiť v tej istej chvíli na viacero momentov. Veľkosť momentu je možné automaticky prepínať. Sú preto využiteľné v štandarde štíhlej výroby, kde operátor využíva jedno náradie namiesto napríklad piatich v minulosti. Šetrí sa tak miesto na pracovnej ploche, náklady na zaškolenie a samozrejme obstarávacie náklady. V neposlednom rade sa znižuje chybovosť a zvyšuje presnosť utiahnutia.

Ak nastavenie zariadení pred procesom uťahovania nevykonáva certifikovaný špecialista, tak nie je možné garantovať správnosť nastavenia. Do procesu totiž vstupuje veľké množstvo parametrov a fyzikálnych veličín.

Zariadenia značky Atlas Copco využívané pri uťahovaní skrutiek disponujú patentovanou technológiou. Pomáhajú riešiť problémy s nepresnosťou, veľkou variabilitou dielov či variabilitou výroby. Napomáhajú udržať väčší moment zariadenie a to bez potreby použitia príslušenstva, pretože technológia opäť na základe softvéru a elektronického vyhodnotenia vie tieto parametre ošetriť a použiť v procese uťahovania.