AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR

ATLAS COPCO
prihlásenienákupný košík0,- €Fulltextové vyhľadávanie

Využívate zbierané dáta vo výrobe na maximum?

Dáta z výroby, kontroly a údržby hovoria, v akom stave sa nachádza proces výroby. Veľa firiem eviduje dáta. Dôležité však je zbierať ich tam, kde je to potrebné, a následne pomocou nich znížiť náklady na výrobu.VYTVORENÉ: 27.09.2022
Benefitom zberu dát z procesu výroby, kontroly a údržby sú dokázateľnosť opodstatnenosti reklamácie, zistenie príčiny chýb, plynulá výroba, veľké šetrenie nákladov, spokojnosť zákazníkov atď.

Benefitom analýzy dát je identifikácia chýb operátorov vo výrobe a možnosť nastaviť proces tak, aby sa chyby neopakovali. Výstražné upozornenia zabezpečia správnosť a znížia počty reklamácií od zákazníkov.
Ak zákazník zavolá do výroby, že skrutky, ktoré mali byť utiahnuté na 10 Nm, nie sú správne utiahnuté, dáta prezradia, v ktorej časti výroby chyba nastala. Ak sa skrutka uvoľní v procese prepravy, je evidentné, že proces uťahovania je nastavený zle. Môže prebiehať relaxácia spoja, rezonancia a pod. Uťahovací proces sa musí nastaviť inak, aby spoj zvládol prepravu.

Ak vieme identifikovať etapu, kde nastala chyba, vieme spraviť opatrenia, ktoré zabránia jej opakovaniu. Zber dát nie je začiatok boja, je to podklad chrániaci zákazníka aj výrobcu a pomáha vylepšiť proces k dokonalosti.
Prvým krokom pred zberom a následnou analýzou dát je definícia, aké dáta zbierať a na čo budú slúžiť. Zber bez následnej analýzy a aplikácie v praxi je zbytočný a predovšetkým drahý. A taktiež, bez spárovania údajov s konkrétnym produktom alebo spojom, by boli tieto dáta nepoužiteľné.

Aké dáta sa zbierajú pri uťahovaní spojov:
• dátum
• čas
• veľkosti momentu
• uhol utiahnutia
• a ďalšie parametre priradené ku konkrétnemu spoju a výrobku.

Namerané dáta určujú kvalitu vykonanej operácie a definujú výsledok v statuse od OK po NOK pre každý úkon, kde OK znamená, že hodnota je v presne stanovenej tolerancii. Meranie prebieha cez zabudované snímače na používanom náradí. Dáta sa ukladajú v reálnom čase, dátume a hodnote do priemyselných počítačov a následne sa exportujú na server, archivujú a ďalej spracovávajú či analyzujú. Do procesu merania vstupujú mnohé veličiny. Všetky sú zahrnuté do konečného výsledku súčasne s mierou nepresnosti meradla. Takto namerané dáta možno použiť na ďalšiu analýzu typu CPK, CM, CMK a pod., ktoré hovoria o stabilite výrobného procesu alebo používaného náradia.

Kedy má zmysel dáta zbierať?
Zber dát má zmysel pri kritických a životne dôležitých spojoch. Ak by boli zle utiahnuté kolesá na vagóne, môže to mať fatálne následky. Pri poruche kdekoľvek na svete je nutné spätne dohľadať parametre utiahnutia spoja: kto, kedy, kde a ako skrutky utiahol, či boli použité správne ložiská a iné komponenty. Čím je spoj dôležitejší, tým sú dôležitejšie detaily o jeho utiahnutí a je jedno, či ide o kolesá vlaku alebo automobilu.

Výroba, kontrola a údržba sú partneri
Ich cieľom je dosiahnuť 100%-nú kvalitu výrobku. V procese kontroly a údržby sú dáta rovnako dôležité ako pri výrobe. Výroba musí byť nastavená správne, aby kontrola a údržba mohli byť efektívne. V dobre nastavenej výrobe kontrola identifikuje odchýlky a vie, ktorý spoj vyžaduje povinné meranie a aké. Na základe nameraných dát zavedie do systému výstražné hlásenia upozorňujúce na vznikajúcu odchýlku výkonnosti používaného náradia a pomôže predchádzať budúcim problémom.

Tak isto dáta z údržby sú naviazané na kontrolu vo výrobe. Odrazovým mostíkom pre údržbu sú požiadavky na zachovanie dlhodobej funkčnosti náradia. Ak sa nerobí pravidelná údržba a neeviduje sa stav náradia v dátach, údržba je veľmi drahá, náradie treba často meniť a vznikajú prestoje vo výrobe. Pravidelná údržba typu úprava vzduchu, premazávanie, úprava oleja, meranie otáčok, krútiaceho mementu atď. je lacná a dlhodobo udržiava náradie v perfektnej kondícii. Keď si kúpime auto, tak na servisnú prehliadku nezabudneme, pretože je lacnejšia ako následné opravy. To platí aj pri náradí.

Ak chce vrcholový manažment vyriešiť problémy vo výrobe, musí v prvom rade zistiť, čo spôsobuje vznikajúce problémy. Následne musí určiť, aký výsledok má byť dosiahnutý. Až na základe takejto požiadavky možno navrhnúť riešenie a technológie, ktoré problém vyriešia a vyčísliť výšku investície.

Tento univerzálny princíp platí v každej firme pri výrobe, kontrole a údržbe. Pri každom systéme je miesto, kde sa zbierajú dáta, a záleží len na znalostiach, odbornosti a skúsenostiach manažmentu, či z dát vyťaží čo najviac a ušetrí veľké peniaze, ktoré by určite potešili akcionárov alebo zamestnancov pri výplate.