AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR

ATLAS COPCO
prihlásenienákupný košík0,- €Fulltextové vyhľadávanie

Vysoké ceny energií extrémne predražujú zle navrhnuté pracoviská vo výrobe

Náklady, ktoré v súčasnosti vznikajú podnikom na nesprávne navrhnutých pracoviskách, sú enormné. Keď firma prerábala na jednom pracovisku 20 % z celkových nákladov, teraz má stratu 60 %.VYTVORENÉ: 15.12.2022
Päť krokov, ako znížiť straty pri brúsení
Brúsenie prebieha takmer v každej strojárskej a zlievarenskej firme. Je veľmi drahé. Robí sa manuálne pomocou náradia poháňaného stlačeným vzduchom. Stlačený vzduch je najvýkonnejšie médium, no jeho výroba je energeticky náročná. Pri vysokých cenách energií je znižovanie strát nevyhnutnosťou.

1. Utesniť všetky úniky na rozvode stlačeného vzduchu
Náklady na výrobu stlačeného vzduchu sú vysoké, ale ak vzduch neunikne, straty nevzniknú. Utesnením rozvodov nepríde k únikom a využije sa všetok vyrobený stlačený vzduch. Únik vzduchu cez otvor veľkosti 1 mm stojí firmu ročne cca 500 eur. Ak je na potrubí takýchto otvorov 10, ide o stratu 5 000 eur ročne.

2. Správne zapojiť náradie
Druhým problémom pri brúsení je nesprávne zapojenie náradia. Manažéri venujú pozornosť nákupu náradia, ale zapojeniu nie, pričom hodnota správneho zapojenia tvorí 2 – 3 % z hodnoty náradia. Problémom je často nevyhovujúce príslušenstvo, nie samotné náradie. Ak náradie potrebuje 30 l/s vzduchu, tak k nemu musí byť pripojené príslušenstvo (spojka, hadice, úpravná jednotka) s prietokom minimálne 30 l/s. Pri nižšom prietoku môže mať náradie výkon nižší o 20 až 30 %. Kvalifikovaná obsluha následne dosahuje 80 až 70 % výkon, nekvalifikovaná obsluha len 60 % alebo ešte nižší výkon.

3. Používať výhradne priemyselné náradie
Používanie priemyselného náradia (nie náradia na údržbu, hobby a profesionálneho náradia) môže zvýšiť produkciu o 20 až 40 %. Na porovnanie: vzduchové náradie s výkonom 2,3 kWh váži cca 1,8 kg, elektrická uhlová brúska s rovnakým výkonom váži cca 5,5 kg. Takáto hmotnosť znižuje výkon pracovníka. Brúsenie s dielenským či profesionálnym náradím 8 hod. denne je veľmi odvážne. Náradie je cenovo dostupné, dokáže brúsiť, no jeho životnosť sa veľmi rýchlo znižuje a kazí sa. Nie je stavané na takú dlhú prevádzku v priemysle. Priemyselné náradie musí spĺňať prísne kritériá z hľadiska vibrácií, hluku, ergonómie a komplexnej hygieny práce. Vysoké vibrácie a hluk ohrozujú zdravie pracovníka. Zamestnávateľovi vznikajú druhotné náklady (náklady na rekonvalescenciu, ošetrovanie, kúpele atď.). Tieto náklady sa ťažko priraďujú k projektom pri zisťovaní výnosnosti.

4. Znížiť náklady na brusivo
Aby sa znížili náklady na brusivo, je dôležité mať správne náradie. Prvým aspektom pri jeho výbere je typ materiálu, ktorý sa ide brúsiť. Následne sa stanovuje priemer brusiva. Z toho možno zistiť otáčky a reznú rýchlosť, pretože každý výrobca brusiva udáva odporúčanú reznú rýchlosť. Následne sa navrhne vhodný tvar náradia a jeho otáčky podľa objemu brúseného materiálu a podmienok, v ktorých brúsenie prebieha. Ak sa použije náradie, ktoré disponuje vyvažovačom (autobalancer) váhy vretena alebo kotúča, z kotúča sa odoberá rovnomerne. Znižujú sa náklady na brusivo, pretože kotúč nie je tak veľmi opotrebovávaný. V prípade použitia kotúča a brusiva so správnym priemerom pri priamych a uhlových brúskach dochádza k rovnomernému a správnemu opotrebovávaniu. Požadovaná rezná rýchlosť sa dosiahne správne navrhnutými otáčkami. Ak má brúska viac otáčok, napr. 40-tisíc za minútu, neznamená to, že bude viac brúsiť. Brusivo môže začať horieť. Naopak pri malých otáčkach bude viac odoberať z brusiva a menej z materiálu. Takže je dôležité najprv zadefinovať všetky komponenty vstupujúce do procesu a zapojiť ich tak, aby všetko spolu ladilo a sadlo. Odborník s dlhoročnou praxou vie komponenty vstupujúce do brúsneho procesu zadefinovať veľmi presne.

5. Mať výkonného brusiča
V procese brúsenia a odstraňovania materiálu brúsením sú dôležité tri elementy: brusič, brusivo, brúska. Ak jeden element nepracuje, nie je výkon a vzniká strata. Zle navrhnuté pracovisko znižuje výkon brusiča, zhoršuje jeho zdravie a spokojnosť. Zlá ergonómia obmedzuje prácu a zvyšuje únavu. Bezpečnosť a ergonómia sú zásadné pre dobrý výsledok. Väčšinou ho definuje výrobca náradia. Výrobca Atlas Copco je lídrom v tejto oblasti, preto je Pneunáradie výhradným autorizovaným distribútorom tohto náradia.

Pri vzduchovom priemyselnom náradí možno správnym a odborným načasovaním preventívnych opráv znížiť prestoje z dôvodu nečakaných porúch a zároveň sú v ňom premyslené všetky bezpečnostné detaily. Napr. nemožno zložiť kryt kotúča, pretože náradie nebude fungovať, hoci v prípade profesionálneho náradia to možné je, keďže nespĺňa prísne bezpečnostné kritériá výroby. Preto je toto náradie lacnejšie, no vo výrobe sa veľmi rýchlo kazí. Náklady vložené do nevhodného náradia sa postupne vyšplhajú aj na viac ako 10-tisíc eur, kvalita výroby zostáva nízka, pracovníci majú slabý výkon, rastie ich nespokojnosť, frustrácia a fluktuácia.

Na záver
Správne navrhnuté pracovisko zníži náklady na energie, zvýši bezpečnosť práce, ergonómia zvýši výkon pracovníkov a znížia sa celkové náklady na opravy a údržbu. Stojí za to sa tomuto problému venovať.