AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR

ATLAS COPCO
prihlásenienákupný košík0,- €Fulltextové vyhľadávanie

Flange management - certifikovaný postup pre montáž prírubových spojov

Flange management poskytuje záruku správnej montáže a dotiahnutia prírubových spojov. Zabezpečuje perfektné tesnenie a zabraňuje únikom v zostavách skrutkovaných prírub.VYTVORENÉ: 06.11.2023
Flange management v zmysle normy ISO 1591-4 vyžaduje rôzne úrovne znalostíPri aplikácii flange managementu musí byť zaručená kvalita výkonu, znalosť a odbornosť pracovníkov, ktorý výkon realizujú.

1. Prvá základná úroveň znalostí umožňuje mechanikovi/montérovi vykonávať montáž prírubových spojov. Vyškolený montér musí vedieť čítať dokumentáciu ku skrutkám, poznať správny postup a vedieť ho dodržiavať. Pre vykonanie uťahovania môže používať rôzne zariadenia: pneumatické náradie, momentový kľúč, elektronicky riadený kľúč, alebo hydraulické náradie.

2. Druhá stredná úroveň znalostí zvyšuje zodpovednosť a umožňuje majstrovi /technickému vedúcemu vykonávať technický dohľad nad touto montážou, poskytovať technickú podporu, určovať technické postupy, posudzovať technický stav a situáciu. Majster musí zároveň vedieť odkomunikovať a popísať použitý postup uťahovania. Pre absolvovanie tejto úrovne je nevyhnutné stredoškolské technické vzdelanie, ideálne v strojárstve.

3. Tretia úroveň zahŕňa špeciálne vzdelávanie a certifikáciu pre používanie hydraulických zaradení. Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie základnej úrovne vzdelávania v tejto oblasti.

Aká je návratnosť investícií vložených do procesu flange managementu?Firmy sa snažia o návratnosť investícií do náradia do pár mesiacov, maximálne 24 mesiacov. Z tohto dôvodu im môžu vychádzať profesionálne riešenia drahé. Avšak, na návratnosť je v tomto prípade potrebné pozerať z dlhodobého hľadiska. Kvalitne vykonané utiahnutie certifikovaným odborníkom, pomocou kvalitného náradia, vydrží bez problémov fungovať do ďalšej plánovanej údržby či výmeny. Návratnosť je v takomto prípade veľmi vysoká.

Reálnu návratnosť investície možno vypočítať až vtedy, keď do výpočtu zahrnieme všetky vstupné faktory – cena zariadenia a cena práce. Ak je pre podnik hlavným kritériom nízka cena, tak pri vyššej cena práce z procesu vyradí odborného pracovníka a nahradí ho lacnejším, menej kvalifikovaným. Prípadne vyradí z procesu aj kvalitné náradie a použije základné nástroje (kladivo, kľúč). Výsledkom je extrémne nízka kvalita vykonanej práce, ktorá zapríčiňuje poruchy a vyžaduje si ďalšie opravy. V celkovom prepočte sú potom náklady oveľa vyššie.

Ak firma nechce investovať do certifikácie flange managementu, alebo už má vlastných certifikovaných ľudí, ale nechce kupovať drahé zariadenie, pretože proces uťahovania sa v podniku vykonáva zriedka, tak ideálnym riešením je prenájom hydraulického zariadenie aj s certifikovaným pracovníkom alebo bez neho.
Stačí zadefinovať požiadavku na moment utiahnutia, vytvoriť fotografiu pracoviska, skrutiek a pripraviť dokumentáciu ku skrutkám, ak je k dispozícii. Prenájom tak rieši aj problém s nedostatkom ľudských zdrojov a je lacnejší, ako nákup vlastného zariadenia. Firma nemusí investovať do vzdelávania a certifikácie vlastných pracovníkov.

Realita Slovenska je neporovnateľná so situáciou v zahraničí. Tam bez potrebnej odbornosti potvrdenej certifikátom flange managementu pracovník nemôže uťahovať prírubové spoje. Prednosť a dôležitosť má znalosť, skúsenosť a odbornosť pracovníkov.

Aká je situácia s odborníkmi v oblasti flange managementu?Celkovo je nedostatok ľudských zdrojov vo všetkých troch úrovniach odbornosti flange managementu. Spoločnosti, ktoré realizujú výkon údržby formou flange managementu a venujú sa tomu na profesionálnej úrovni sa snažia udržať si každého vyškoleného pracovníka z dôvodu nedostatku personálu s potrebnými kvalifikačnými predpokladmi. Minimálne vzdelanie pre získanie certifikácie je stredoškolské vzdelanie technického smeru.

Ako postupovať pri prenájme hydraulického náradia s certifikovaným pracovníkom alebo bez neho?


• Zadefinujte konkrétny moment utiahnutia.
• Vyhotovte fotografiu konkrétneho pracoviska a zariadenia, kde sa uťahovanie alebo napínanie bude vykonávať.
• Odhadnite časový úsek, počas ktorého sa bude činnosť vykonávať.
• Pripravte dokumentáciu ku skrutkám, ak je dostupná.
• V prípade nejasností sa s nami poraďte – dohodnite si konzultáciu.
• Kontaktujte nás aj v prípade, že ste nenašli v našej ponuke hľadané zariadenie – naša ponuka je veľmi široká, dohodneme sa na zariadeniach a podmienkach prenájmu.

Prečítajte si náš článok: Prenájom hydraulického náradia je ekonomicky výhodné riešenie v mnohých prípadoch